KØGE NORD BADMINTON


Køge Nord Badminton


Historien:


I 1968/69 stiftede borgere i Ølsemagle Ølby og Højelse Kommune, fortrinsvist medlemmer fra gymnastikforeningerne, ”Den selvejende institution Rishøjhallen”. Med baggrund i ovenstående blev gymnastikforeningerne enige om at stifte Rishøj I.F. (RIF) med en hovedbestyrelse og herunder en række selvstændige afdelinger – fodbold, gymnastik, håndbold og badminton. Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Kirstinedalsskolen d. 17. juni 1971.


Pr. 1. juni 1969 skænkede Ølsemagle Kommune og Højelse Kommune en 10.000 m² grund til den ovenfornævnte selvejende institution til bygning af en idrætshal. Rishøjhallen, som den kom til at hedde, blev færdigt i 1970.


Inden bygningen af hallen blev der spillet badminton i Ølsemagle Idrætsforening på og Kirstinedalsskolen. Som en afdeling af RIF blev Rishøj-Badmintonafdeling etableret i 1971. Ud over at spille på Kirstinedalsskolen blev der spillet i Rishøjhallen, så snart det var muligt under opførelsen af hallen. Omklædning og bad foregik på Kirstinedalsskolen.


Tilstrømningen til badminton på den tid var stor. Inden hallen var færdigopført blev der inviteret til prøvespil for ungdom på Kirstinedalsskolen. Det blev en overvældende succes, idet der mødte knap 100 børn med forældre op, så det blev kun til spil af 10 minutters varighed, så alle kunne få lov til at prøve. Succesen fortsatte, idet mange af børnene fortsatte i klubben.


Badmintonafdelingen var i de første år den største afdeling i RIF med op mod 450 medlemmer, hvoraf næsten halvdelen var under 25 år. Det stillede store krav til forældre, bestyrelse og de frivillige ungdomstrænere. Udover Kirstinedalsskolen og senere Ølby Skole blev der også trænet og spillet i Rishøjhallen mandag og onsdag aften af seniorer og til dels ynglinge. De mange ungdomsspillere spillede mandag eftermiddag og havde fællestræning med trænere lørdag formiddag. Der var fire dedikerede ungdomstrænere i starten under ledelse af Harry Skou og afdelingen havde 8-9 ungdomshold, der deltog amtsturneringerne. Dette var kun muligt ved assistance af ”ildsjæle”, hovedsageligt forældre til børnene med kørsel til turneringerne. Det var heldigvis ikke vanskeligt på den tid at finde sådanne ildsjæle. Afdelingen havde også 8-9 seniorhold, der ligeledes deltog i amtsturneringerne og senere også turneringer under Sjællands Badmintonkreds under Danmarks Badminton Forbund.


I de første år var ledelsen i Badmintonafdelingen meget aktiv i amtsaktiviteterne, dels med træneruddannelse og dels om idrætspolitiske forhold. Eigil Christiansen var den første formand for badmintonafdelingen og øvrige bestyrelsesmedlemmer var Harry Skou, Lis Malm, Bent Frederiksen, Otto Larsen, Børge Hyldgaard og Kurt Petersen. Senere formænd har blandt andet været Otto Larsen, John Hansen, Ebbe Sohn, Per Kruuse Hansen, Jørgen Aas, Benny Henriksen, Teddy Steen Petersen, Henning Jensen og Aase Herbo-Rasmussen. Desværre fratrådte Aase som formand på generalforsamlingen d. 10/2 2015 og afdelingen havde ingen formand indtil generalforsamlingen d. 6/2 2018, hvor Arno Holck indtrådte som formand. Desværre ønskede han ikke genvalg i 2019, så afdelingen er pt. igen uden en formand.


På generalforsamlingen d. 11/2 2020 blev det besluttet at ændre navn til Køge Nord Badminton for at følge udviklingen i området, da Rishøj Idrætscenter skiftede navn til Køge Nord Sport Center.


På den ekstraordinære generalforsamling i Rishøj Idrætsforening (hovedforeningen) d. 10/9 2020 blev det endelig besluttet at nedlægge hovedforeningen pr. 31/12 2020.


Udviklingen


Rishøj-Badmintonafdeling kom således godt fra start og var langt ind i 80-erne en stor afdeling i RIF med 200-300 ungdomsspillere. Desværre kunne denne succes ikke fortsætte. I løbet af et par år var ungdomsafdelingen reduceret til ca. 50, blandt andet på grund af mangel på ledere og aktive forældre. Tiderne var anderledes med mindre tid til rådighed for forældre (arbejde, stress mv) og et større udbud af andre aktiviteter end idræt til ungdommen. Det er blevet væsentligt sværere for foreninger at finde frivillige ledere/ildsjæle til aktiviteterne. På generalforsamlingen d. 11. februar skiftede afdelingen navn til Køge Nord Badminton, men er fortsat en afdeling i Rishøj Idrætsforening.


For sæsonen 2019-20 havde afdelingen en ungdomsafdeling med 25-26 medlemmer og 3 ungdomstrænere med træning om onsdagen for sæsonen 2020-21 er der træning i ungdomsafdelingen både mandag og onsdag efter et stort ønske af medlemmerne med 4 ungdomstrænere.


De resterende medlemmer må karakteriseres som motionister bortset fra enkelte spillere, der deltager i holdturneringer i DGI regi.


Visioner


Det er Køge Nord Badmintons vision at tiltrække unge, der kan få interesse for badmintonspillet og fortsætte i afdelingen som seniorer. Vi er dog klar over, at vi ikke kan fastholde ungdomsspillere med særligt potentiale, idet disse vil søge over til større klubber med spillere af samme styrke og potentiale.


Det er yderligere vor vision at tiltrække og fastholde så mange seniorer, som det er muligt under hensyntagen til de banefaciliteter, vi har til rådighed. Vi vil også forsøge at overtale flere af seniorerne til at deltage i holdturneringerne i DGI. Endelig vil vi arbejde på at fastholde den gode stemning og sammenhold i afdelingen med klubmesterskaber og sociale samvær.


Senest opdateret d. 26/7 2020